Güncel
Giriş Tarihi : 22-07-2021 02:04   Güncelleme : 22-07-2021 02:21

BAFRA KENT MÜZESİ

Bafra için bir şeyler yazın, Bu yazıda Bafra’nın tarihi, ekonomisi, geçmişte insanlarının yaşantıları, giyimleri, kullandıkları eşyalar nelerdi, folkları, musikisi, sanatçıları, önemli isimleri, nüfusu neydi, nüfus artışları nasıl oldu, bir şeyler yazılır ama çok fazla geriye gitmek mümkün değildir.

BAFRA KENT MÜZESİ

 Şehirlerde yaşayan insanlar bir şehrin kimliğine sahip olmalı ve geçmişini çok iyi bilmelidir. Bu konularda duyarlı bazı insanlarımız kitaplar yayınladı. Yazılar yazdı.

Geçmiş yıllarda Bafra Belediyesi çok kapsamlı içerikli kitaplar yayınladı. Tüm bu çalışmaların ciddi katkıları elbet vardır. Ama çok daha eskilere gidecek bir kent belleği oluşturacak, sürekli güncellenecek organize bir yapı maalesef bulunmamaktadır.

Yazı görsellikten uzaktır. Yazılanda tarif vardır. Elle tutamazsınız. İşte bunun için Kent müzesi ve arşivine ihtiyaç vardır. Kent müzeleri temelde bir kentin yaşam macerasını, tarihsel ve kültürel birikimini her yaş diliminden insanla paylaşan, baktığını gören kuşaklar yetiştirmek için oluşturulan bir eğitim yeri gibidir. Kent müzesi bir yolculuktur.  Geçmişten geleceğe aktarımdır.

KENT MÜZESİ VE BELLEĞİ
Kent müzeleri o şehrin insanlarını ve şehre gelenleri müzeyle tanıştıran, müze okumayı, müze gezme alışkanlığı edinmeyi sağlayan bir buram buram şehir kimliği veren yerlerdir.

 Tarihin her dönemini ve her kesitini canlandıran, güncel yaşamla buluşturan bir mekândır. Genç kuşakların kentin kokusunu içine çektiği, hemşerilik havasını kokladığı bir deneyim alanıdır. Kültür mirası aynı zamanda bir kimlik mirasıdır; kent müzeleri ise bu mirasın en güçlü anlatıcılarıdır.

Kent müzeleri ile bu kimlik daha çok artar ve belirginleşir.  Kent müzeleri, ulusal ölçekte eğitim, kültür, sanattan sorumlu yetkililerin ve tüm resmi ya da özel eğitim kurumlarının gündeminde yer almalıdır; tüm eğitimcilerin, ailelerin, yazarların, araştırmacıların, sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerin ve yöneticilerinin öncelikleri arasında ilk sırada yer almalıdır.

Kent müzeleri Kültür sanat ve spor etkinliklerinin, konservatuarların, festivallerin, farklı eğitim seçeneklerinin hepsinden önce gelen bir başlık olmalıdır. Kent müzeleri, kültürel kimliğimizi dünden bugüne, bugünden de yarına taşıma görevi üstlenen bir eğitim görevini de yerine getirir. Çünkü kültür, geçmişin birikimini geleceğe aktaran, ülkenin kimliğini zenginleştiren, ülke kalkınmasına katkı sağlayan, dünyanın ortak mirasına katkıda bulunan toplumsal bir varlıktır. Kültür, her türlü bilginin, becerinin ve deneyimin kuşaklardan kuşaklara aktarılarak zenginleşmesiyle var olur. Kent müzeleri aynı zamanda kent belleğini yani arşivinide oluşturacak bir yapıda olmalıdır. 


 

BAFRA KENT MÜZESİ VE BELLEĞİ KURULMALIDIR
Yukarıda da izah ettiğimiz gibi Bafra organize bir yapıya sahip arşiv ve bilgi donanımından uzaktır. Bafra da görev yapmış belediye başkanlarının bir biyografisini dahi bulamıyoruz.

Örneğin Eski Belediye başkanı merhum Ali Kale, merhum Duha Sertkaya  hakkında bilgiler yetersizdir. Çok daha eski hatta çok daha yeni belediye başkanları hakkında bir biyografi yoktur. Çetinkaya köprüsü, asar kale, kaya mezarları, Ali kale turistik tesisleri hakkında detaylı bilgiler yetersizdir.

Geçmişe ait resimler kullanılan eşyalar kaybolup gitmektedir. Kısacası şehrin insanlarında kent kimliği oluşturacak, geçmişin kesintilerini yaşayacağı, kullandıkları eşyaları giydikleri elbiseleri, ayakkabıları, kullandıkları tarım araçlarını görebileceği bir imkân yoktur.

Tapu kayıtlarını araştıracak, çalışmalar, eski belgelerin arşivi ve tercümesinin edildiği bir yer yoktur. Bafra sadece bugünden ibaret değildir. Bir tarihi, kültürü ve kültürel mirası vardır.

Tüm bunları ancak Kent Müzesinde ve belleğinde bulabiliriz. Bafra kimliğine sahip olması, bu kimliği devam ettirebilmesi, tarihini bilmesi, kültürel mirasını, sanatını, festivalini, fuarını, yazlık sinemalarını, çocukların oynadığı oyunları, tarihi konaklarını, tüm geçmişlini ortaya koyması ve bunun güncel olarak süreklilik içinde yapılması için BAFRA KENT MÜZESİ VE BELLEĞİ bir an evvel kurulmalıdır. İnanın bu müzeye neler gelecektir. İnsanlar belgeler, resimler, eşyalar getirecektir. Tarihi bilgiler anılar oluşacaktır. Kent müzeleri geçmişten geleceğe devam eden bir aktarımdır. Bir eğitim yeridir. Görsel şölen ve bilgi hazinesidir. Vakit kaybetmeyelim….