Güncel
Giriş Tarihi : 22-07-2021 02:07   Güncelleme : 22-07-2021 02:13

Bafra Ovası Nasıl Oluşmuştur? Bafra Ovası Nerededir?

Bafra Ovası toplamda 56.000 hektarlık büyük bir alana sahiptir. 56.000 hektar olan Bafra Ovası'nın yaklaşık 11.600 hektarını sulak alan ekosistemleri ve bu sistemler ile ilgili olan doğal ve yarı doğal sistemler oluşturuyor.

Bafra Ovası Nasıl Oluşmuştur? Bafra Ovası Nerededir?

Bafra Ovası, diğer adı ile Kızılırmak Deltası Samsun'da yer alan sulak alan kompleksidir. Kapladığı alan tamı tamına 560 kilometre karedir. Samsun ilinde, Ondokuzmayıs, Bafra ve Alaçam sınırları içerisindedir. 56.000 hektar alandan oluşup, Türkiye'nin en büyük deltaları içerisinde yer alır. Bafra Ovası, Kızılırmak'ın denize dökülmüş olduğu yerde, taşımış olduğu alüvyonlar ile oluştuğu delta ovası ve sulak alan içerisinde yer alır. Bafra Ovası'nın resmi adı ise Kızılırmak Deltası'dır. İlk belirlenmiş olduğu tarih ise 15 Nisan 1998'dir.

Bafra Ovası'nın Genel Özellikleri.
Bafra Ovası toplamda 56.000 hektarlık büyük bir alana sahiptir. 56.000 hektar olan Bafra Ovası'nın yaklaşık 11.600 hektarını sulak alan ekosistemleri ve bu sistemler ile ilgili olan doğal ve yarı doğal sistemler oluşturuyor. Bu alanların 11.580 hektarını açık su yüzeyleri, tatlı ve tuzlu su yüzeyleri bataklıkları oluşturur. 2.330 hektarı kumsallar ve kıyı kumullarından oluşur. 3.100 hektarlık alanı orman alanıdır. Bu alanın da 1.850 hektarını subasar ormanı oluşturur. 1.250 hektarını da geniş yapraklara sahip olan orman alanlarından oluşturmaktadır. Bafra Ovası'nın yaklaşık 4 adet ekosistemi vardır.

Bu ekosistemler ise sırası ile;

Subasar çayır ekosistemi.

Subasar orman ekosistemi.

Kumul ekosistemi.

Islak çayır ekosistemi.

Olmak üzere 4 çeşit ekosisteme sahip olan bir ovadır.

Bafra Ovası ve Hidroloji.
Kızılırmak Nehri, Sivas ili İmranlı ilçesinin Doğusunda yer almakta olan Kızıldağ'dan doğar. Sonrasında ise Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Samsun il sınırları içerisinde yer alır. Yaklaşık 1.335 kilometre yol kat ettikten sonra Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e ulaşır. Bafra Ovası, Fırat Nehri'nden sonra gelen ikinci en büyük drenaj havzasına sahiptir.
Kızılırmak Nehri ya da Bafra Ovası 1962 - 2006 yılları arasındaki ortalama debisi ise 188,08 metreküp ve saniyedir. Kızılırmak Deltası ya da Bafra Ovası'nın Doğu tarafında olan sahilde, Balık Gölü, Uzun Göl, Gıcı Göl, Tatlı Göl, Altınlı Göl, Paralı Göl bulunur. Bunların yanı sıra olarak ise Cernek, Liman, Tuzlu ve Sülüklü Gölleri yer alır. Batı tarafında olan sahilde ise Karaboğaz Gölü ve Mülk Gölü bulunuyor.

Bafra Ovası'nın İklim Özellikleri
Kızılırmak Nehri ya da Bafra Ovası'nın iklim özellikleri Samsun iklimi ile aynı özellikleri taşır. Genellikle ılıman bir iklime sahip olan bir ovadır. Samsun'da iç kesimler ve şerit kesimi farklı iklim özelliklerine sahiptirler. Sahil şeridinde yazlar sıcak ve kurak geçer. İç kesimin sahip olduğu iklimde ise Akdağ ve Canik dağlarının taşıdığı iklim özelliklerini taşır.

Bafra Ovası'nın Habitat Özellikleri
Kızılırmak Deltası yani Bafra Ovası'nın sahip olduğu bir sözleşme vardır. Bu sözleşme ise Bern Sözleşmesi'dir. Bu sözleşmenin kriterlerine göre tehdit altında bulunan üç ana habitat tipi bulunuyor. Bunlar ise Öksin tuzcul bataklıkları, Güney Karadeniz'de bulunan sabit kumulları, Güneydoğu'da bulunan Avrupa dişbudak, meşe ve kızılağaç ormanlarıdır. Kızılırmak Deltası ya da Bafra Ovası Yönetim Planı Alt Projesi kapsamında yer almakta olan çalışmaların sonrasında delta 12 adet habitat tipi belirlenmiştir.

Bu habitat tipleri ise sırasıyla;

Acı göl aynası habitatı.

Tatlı göl aynası habitatı

Akarsu

Sazlık alanlar.

Islak çayırlar

Tuzlu bataklıklar

Karışık ve geniş yapraklı subasar ormanları

Karışık geniş yapraklı ormanlar

Kıyı kumulları

Kumul çalı toplulukları

İç kumul otsu bitki toplulukları

Tarım alanları

Olmak üzere 12 adet habitata sahip bir ovadır. Bafra Ovası ya da Kızılırmak Deltası ilgi çeken ve doğa içinde oldukça önemli bir alandır.