Güncel
Giriş Tarihi : 13-07-2021 02:07   Güncelleme : 13-07-2021 02:07

BAFRA TARIM TEKNO PARKI İÇİN HAREKETE GEÇMELİ

Bafra Türkiye’nin önemli ovalarından biridir. Kızılırmak nehrinin getirdiği geniş deltanın alüvyonları üzerine kuruludur.

BAFRA TARIM TEKNO PARKI İÇİN HAREKETE GEÇMELİ

Samsunun ve ülkenin en önemli bir tarım merkezidir. Bafra 175.000 hektarlık bir yüz ölçüme sahip olup, 67.800 hektar Tarım Arazisi 55.500 Hektar Orman ve Fundalık 9.100 hektar Çayır ve Mera 4.390 hektar göller ve 8.700 hektar Kültüre elverişli olmayan arazi bulunmaktadır. Bafra’da Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu bulunan Altınkaya Barajı ve Hidro elektrik santrali ile Derbent Sulama barajı ve Hidro elektrik santrali olmak üzere iki baraj bulunmaktadır. Tarım arazilerine yönelik ise sulama kanalları vardır.

BAFRA’DA TARIM ÜRETİMİ

Bafra’da, 230.000 Ton Kışlık Sebze 320.000 Ton Yazlık sebze ve 500.000 Ton Tarla Bitkileri Olmak üzere Bir milyon tondan fazla tarımsal üretim Üretimi yapılmaktadır. İlçede 50.000’nin üzerinde büyükbaş hayvan, 30.000’den fazla küçükbaş hayvan, 160.000’ne yakın kanatlı hayvan, 15.000 arı kovanı varlığı bulunmaktadır. Başta et ve süt olmak üzere 60.000 tondan fazla ise hayvansal üretim yapılmaktadır. Yumurta, tereyağı ve başta meşhur Bafra manda yoğurdu olmak üzere yoğurt üretimleri bulunmaktadır. Bafra Tarıma dayalı sanayi alanında da her geçen gelişmektedir. İlçede bu anlamda 40’dan fazla tesis ve fabrika vardır. Tüm bu veriler göstermektedir ki Bafra bir tarım merkezi ve tarıma dayalı sanayi için çok önemli bir potansiyeldir. Bu bereketli topraklar ve bu toprakların çalışkan insanları daha çok üretmeyi ve daha çok kazanmayı hak etmektedir. Bafra’nın bu müthiş potansiyeli daha yüksek olarak ülke ekonomisine kazandırılmalıdır.

TARIM TEKNO PARK NEDİR?
Tarımsal Teknoparklar tarladan rafa ürün yolculuğunun her aşamasının gerçekleştirildiği entegre sistemlerdir. Tüm dünyada yaygın olarak kurulmakta ve tarımsal rekolte, pazarlama ve ihracatın artırılmasını sağlamaktadır. Tarımsal teknoparkın içerisinde idari merkez, ekim alanları, hizmet destek birimleri, AR-GE laboratuarları, ürün işleme birimleri, ambalajlama, depolama ve lojistik destek birimleri gibi önemli alanlar yer almaktadır. Bafra’ya böylesine önemli bir entegre tesisin kurulması için dönemin belediye başkanı Zihni Şahin Samsun Tarım fuarlarında ki konuşmalarında ve çeşitli basın açıklamalarında ifade etmişti. Samsun planlamasında kurulan tekno park dışında Tarım tekno parkı kurulması da yer almaktadır. 

BAFRA TARIM TEKNO PARKI İÇİN HAREKETE GEÇMELİ
Başta Bafra Kaymakamı, belediye başkanı, Ziraat odası ve Ticaret odası olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları, siyasileri ile Tarım Tekno parkının hak ettiği yer olan Bafra’ya kurulması için harekete geçmeli ve bir an önce bunu başarmalıdır.  Bu hizmeti Bafra’ya kazandırıldığında ürünlerimizi daha kaliteli yetiştireceğiz ve alıcıya ulaşıncaya kadar her türlü bilimsel çalışma ve destek sağlanmış olacaktır. Yapılacak olan AR-GE çalışmaları ile ovada yetişen ürünler çok daha talep gören ürünlere dönüşecektir. Ürünlerin bekletilmesi söz konusu olduğunda ise depolama yapılabilecek. Ürünlerimizin daha kaliteli bir sunumu için ambalajlama yapılacaktır. Dolayısıyla Tarımsal Teknoparkın birimlerinin devreye girmesiyle birlikte ürünler aynı zamanda markalaşacak. Bafra tarımı ileri seviyede bir aşama kaydedecektir. Bu nedenle Tarım Teknoparkı’nın Bafra ve bölgesine büyük katkı sağlayacağı inancındayız. Dolayısıyla Bafra’ya kurulması için beklemeden harekete geçilmelidir. Bölgemizde Tarım Teknoparkı kurulacaksa bu Bafra’ya yakışır. Çünkü Karadeniz’in en büyük ovası Bafra ovasıdır. Tarım ve sebzecilik alanında ürün çeşitliliği bakımından da Bafra ovası daha ileri bir seviyededir. Böyle bir sistemin Bafra’da kurulmuş olması Bafra üreticisine büyük bir heyecan vermekle birlikte çiftçilerimize büyük bir umut olacaktır. Böyle bir hizmetle Bafra tarımı çok büyük bir ivme kazanacaktır.

BAFRA HEP KAYBETTİ
Bafra geçmişte, sigara fabrikası ve havaalanını kaybetti. Tekel ve kereste fabrikası özelleştirildi. Tütün konusu azaldı. Kısacası Bafra hep kaybedenlerden oldu. Yıllardır istihdam konusunda ciddi yatırımlar almadı. Genç bir nüfusa sahip ve işsizlik çok artmıştır. Tarım tekno parkı yeni istihdam alanları ve ek istihdamlarda oluşturacaktır. İşsizlik azalacak, üretim artacak, yeni yatırımcılar gelecektir.Bafra ekonomisi canlanacak, çiftçilerimiz ve herkes daha çok kazanacaktır. Artık kaybetmeler bitmelidir.