EKONOMİ
Giriş Tarihi : 13-07-2021 11:28   Güncelleme : 13-07-2021 11:29

Banka Kredisi Borcuna Hapis Cezası Var Mı?

Pek çok kişi, ihtiyaç anında krediye başvurur. Özellikle Covid-19 salgınının sebep olduğu pandemi döneminde ekonominin fazlasıyla etkilendiğini ve birçok kişinin kredi üstüne kredi çektiğini görüyoruz.

Banka Kredisi Borcuna Hapis Cezası Var Mı?

 Kredi çekmek kolay ancak ödemek, bir de böyle belirsiz bir dönemde ödemek oldukça zordur. Bu sebeple pek çok kişi kredi borçlarının ödenmemesi durumunda başlarına neler geleceğini merak etmektedir.

1. Vadesi Gelen Taksitin Ödenmemesi
Banka kredisi borcu peşin alınır ve vadeler halinde taksitlerle ödenir. Vadesi gelen taksitleri ödemek önemlidir. Eğer bir taksit, vade tarihi üzerinden doksan gün geçmesine rağmen ödenmemişse banka işlem başlatır.
Eğer borcun vadesi üzerinden doksan gün geçmişse öncelikle bankaya başvurulmalıdır. Ödeme yapılacaksa banka yardımcı olur, gerekirse borcu taksitlendirir. Ancak kredi çeken kişi bankaya başvurmamış ve bankanın ödeme ihtarlarına rağmen borcu ödememişse banka icraya başvurur. Vadesi gelen borç miktarının icra daireleri yoluyla tahsili için işlemler başlatılır.
 

2. Ödenmeyen Banka Kredisi Borcu Sebebiyle Hapis Cezası Verilebilir Mi?
Anayasa'mızın 38. maddesine göre kimse, sözleşmeden doğan bir taahhüdü yerine getirmediği için özgürlüğünden mahrum edilemez.
Kişi hürriyeti, Anayasa ve diğer kanunlarca korunan, kişiye sıkı sıkıya bağlı, en temel haklardandır. Bu sebeple bu hakka getirilecek kısıtlamalar, yani hapis cezaları olabildiğince sınırlı tutulmuştur. Bu sebeple Anayasa sözleşmeden doğan borçlar sebebiyle hapis cezası verilemeyeceğini düzenlemiştir. Yani bu demektir ki kimse herhangi bir kuruma (bankalar dahil) ya da kişiye olan borcundan dolayı hapis cezasına çarptırılamaz.
 

3. İstisna
Banka kredisi borcunun ödenmemesi durumunda banka, genelde krediyi çeken kişilere ulaşır ve yapılandırma teklif eder. Yapılandırmanın banka nezdinde yapılması yani bu teklifin kabul edilmesi akıllıca olacaktır. Aksi takdirde banka icra yoluna başvurur ve borcun cebri icra yoluyla alımını sağlamaya çalışır. İcra yoluna başvurulduktan sonra yapılacak taksitlendirme ve yapılanmalar icra dairesine verilen yazılı taahhüt vasıtasıyla yapılır. İcra İflas Kanunu'nun 340. maddesine göre taahhüdün yerine getirilmemesi halinde, alacaklının şikayeti üzerine taahhüdü bozana, üç ayı geçmemek üzere hapis cezası verilir. Bu ceza üç ayı geçemez ve hapis cezası uygulanırken borcun tamamı ödenirse kişinin hapis cezası son erer.
 

4. Sonuç
Tüm bu açıklamalara göre; eğer banka kredisi borcu ödenmemişse hapis cezası uygulanamaz. Ancak borçlu, ödemediği borçlar nedeniyle başlatılan icra takibi için yazılı taahhüdü vermiş ve bu taahhüdü bozmuşsa, üç ay hapis cezası alabilir.