SİYASET
Giriş Tarihi : 20-06-2021 09:04   Güncelleme : 20-06-2021 09:04

Başkan Aksoy'dan Açıklama

İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, Demirören Holding'e 750.000.000 Amerikan Doları kredi verilmiş midir ?

Başkan Aksoy'dan Açıklama

İyi Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy  , 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Demirören Holdinge verildiği iddia edilen 750 milyon dolarlık kredinin akıbetini öğrenmek için  Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne başvurdu.

İl Başkanı Hasan Aksoy , Türkiye Cumhuriyetinin en köklü kuruluşlarından biri olan Ziraat Bankasının ;   son dönemde kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçilere karşı başlatılan  haciz işlemleri kadar , kuruluş amacına ters  , büyük montanlı batık ticari krediler ile gündeme gelmesinden rahatsız olduklarını belirterek  ‘’ özellikle bir çok basın kuruluşunun  talep etmesine rağmen bu şekilde kolay kredi alamadığı , kredi portföyünde gerçek rakamın bile şaibeli olduğu , 750 milyon ile 950 milyon dolar arasında kredi aldığı  iddia edilen Demirören grubuna verilen krediye tanınan özel şartlar ve son dönemde vadesi geçmesine rağmen ödenmediğine ilişkin basına da yansıyan iddiaların asıl muhatabına sorularak kamuoyunun aydınlatılmasını amaçladıklarını bildirdi.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Madde 10,11 ve 12 uyarınca 15 is günü içerisinde yazılı olarak cevaplandırılması talep edilen başvuru dilekçesinde ;

4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Madde 1’de “Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.” Madde 4/1'de herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğu Madde 5/1'de de kurum ve kuruluşların her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlü olduklarını söyleyerek ‘’Kendi internet sayfanızda da belirtildiği üzere bankanın tarihçesi ve Türk kalkınmasına ve Kurtuluş savaşına verdiği destek şu şekilde belirtilmiştir: 23 Mart 1916'da Ziraat Bankası içinçıkarılan  yeni bir yasanın 1. maddesinde "Ziraat Bankası çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulmuştur.

 Ziraat Bankası bu amaçla tahvil çıkartabilecek, tarım işletmelerine ortak olabilecek, tohumluk, hayvan, tarım aletleri ve benzeri malzemeleri temin edip peşin ya da kredili olarak çiftçilere verebilecek, gereğinde satın aldığı toprakları çiftçilere dağıtabileceği belirtilmiştir.Ziraat Bankası, Kurtuluş Savaşı'nda Hazine'ye önemli hizmetler vermiş, Mustafa Kemal'in talimatı üzerine bankaya ait altınlar, İstanbul'dan Ankara'ya gizlice getirilmiştir. Öte yandan Ziraat Bankası, geniş ölçüde personelini cepheye göndermekle de Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiştir.

Demirören Holding'in Ziraat Bankasından  750.000.000 Amerikan Doları kredi kullandığı ve söz konusu krediyi ödemediği gerek yazılı ve görsel medya gerekse de sosyal medyada çokça habere ve tartışmalara konu oldu diyen Hasan Aksoy gelinen süreçte kurumla ilgili çok üzücü ve tüm Türk milletini yakından ilgilendiren iddiaların biran evvel aydınlatılmasını arzu ettiklerini ,  Türk Milletinin 1 Lirasının bile har vurup harman savrulmasına göz yummadıklarını , yolsuzluklarla mücadeleyi kendine görev bilmiş bir partinin  İl Başkanı olarak 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Madde 4,5 ve 6 uyarınca başvurduklarını , konunun takipçisi olacaklarını ve gelen cevaba göre kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etmiştir.

 İyi Parti İl Başkanı Hasan Aksoy  başvuru dilekçesinde  ,

- Demirören Holding'e 750.000.000 Amerikan Doları kredi verilmiş midir ?

- Eğer Demirören Holding'e 750.000.000 Amerikan Doları kredi kullandırıldıysa bu kredi 2 yıl ödeme ertelemeli olarak mı verilmiştir ?

- Eğer Demirören Holding'e 750.000.000 Amerikan Doları kredi kullandırıldıysa Demirören Holding söz konusu kredi borcunu ödemiş midir ? Herhangi bir temerrüdü var mıdır?

- Eğer Demirören Holding'e 750.000.000 Amerikan Doları kredi kullandırıldıysa ve borcunu  ödemedi ise, temerrüde düştü ise Demirören Holding'e yönelik yasal yollara başvurulmuş mudur ?

- Kurumunuz tarafından 2018 yılından bu yana kaç çiftçiye kredi verilmiştir ve çiftçilere verilen kredilerin toplam miktarı ne kadardır ?

- Kurumuzdan kredi kullanıp borcunu ödeyemeyen çiftçilerin toplam borcu ne kadardır ?

- Kurumuzdan kredi kullanıp borcunu ödeyemeyen kaç çiftçiye icra takibi yapılmıştır?

- Kurumuzdan kredi kullanıp borcunu ödeyemeyen kaç çiftçiye haciz işlemi yapılmıştır?

- Kurumuzdan kredi kullanıp borcunu ödeyemeyen kaç çiftçinin tarlasına haciz işlemi uygulanmış, kaçı için satış kararı alınmıştır?

Sorularını sormuş ve acil cevap beklediklerini beyan etmiştir.

İYİ Parti Samsun İl Başkanı

       Hasan Aksoy