Güncel
Giriş Tarihi : 23-07-2021 15:46   Güncelleme : 23-07-2021 15:51

Din İle İnsanları Kandırma

Din insanlara yol gösteren öğretiler bütünüdür. Her din öğretilerini ilahi bir kudretten geldiğini ileri sürmektedir. Dinlerin genelinde bu ilahi öğretiler doğrultusunda yaşayarak, ölüm sonrası ebedi bir mükafat (cennet) vaat edilmektedir.

Din İle İnsanları Kandırma

Bu kurallar genel olarak; sapkın dinler hariç, toplumda bir düzen oluşturmak için, günlük hayatın ahengini devam ettirmeye yöneliktir.
Birey açısından; iyi bir insan olmak, başkalarına zarar vermemek, kişilerin haklarına riayet etmek ve insanlara canlılara yardımcı olmak vs. gibi erdemlere ulaşma üzerine kuruludur. Bu kurallara uyulmadığında ise kişinin toplum tarafından ayıplanması, iç dünyasında suçluluk ve bilinmeyen bir boyuttaki ebedi azap düşüncesi ile kendini kötü his etmesine sebep olur. Bu kurallara uyulduğunda ise kişi kendini daha huzurlu ve hafiflemiş his eder. Toplum tarafından saygı görür. Kişinin ölüm ve sonrasına karşı duyduğu korku ortadan kalkar.
Bu bilgiler doğrultusunda din insanları yönlendirmek için bulunmaz bir kaynaktır. Toplumu yönlendiren hukuk kurallarından daha işlevseldir. Birey suç işlediğinde bunu saklayarak hukukun verdiği cezalardan kurtula bilir ama sürekli kendisini gördüğünü düşündüğü ilahi güçten kendini kurtaramaz. İç dünyasında çöküntüye uğrar veya suç (haram) dan uzak durur. Dinlerin sahip olduğu bu üstün güç kötü niyetli kişilerce insanları kandırmak ve amaçları doğrultusunda yönlendirmek için her dönem kullanıla gelmiştir.

Maddi Çıkar Elde Etmek
Din kisvesi altında ticaret yaparak. İnsanların güvenini kazanıp, insanları yüklü miktarda zarara uğratan ya da dar gelirli dindar bireylerin yastık altındaki paralarını toplayıp hiç eden birçok örnek saymak mümkündür. Bunlar ne yazık ki günlük yaşantımızda sıklıkla karşımıza çıkan olaylardır. Bunların en zararsız örneği olarak dilenciliği saya biliriz.

Sapkın Cemaat ve Tarikatlar
Birçok din içinde ufak dini gruplar (cemaatler - Tarikatlar) bulunmaktadır. Bunlar temelde insan ruhunu yüceltmeye yönelik kurulan dini oluşumlardır ancak bunların içinde de insanların dini inançlarını sömürerek kendine güç devşirmeye çalışan kişi veya gruplar mevcuttur. Her dönem bunlara rastlamak mümkündür. Bunların en bilineni Hasan Sabah’tır.

Hasan Sabbah Vakası
İslam dininin cennet kavramını kullanarak, insanları kandırmış ve kendisi için ölmeye hazır fedai müritler devşirmiştir. Bulunduğu dönemin; birçok suikastın arkasındaki isimdir. İnsanların dini inançlarını kullanarak kendine güç devşirmiştir. Her dönem bunlar olacaktır. Bunların karşısında dura bilmek, her kötülüğün ilacı olan eğitimden geçmektedir.