Güncel
Giriş Tarihi : 21-07-2021 23:16   Güncelleme : 21-07-2021 23:33

Hayvanlara Kutsallık Veren Dinler

Hayvanlara tapma inancı, aminizm olarak adlandırılmaktadır. Aminizm, İngiliz antropolog Edward Burnett Tylor tarafından Primitive Culture adlı yapıtında ortaya koyulmuştur.

Hayvanlara Kutsallık Veren Dinler

Tylor, Fransızca’da ruh anlamı taşıyan La Amina sözcüğünden türettiği bu teoriyle ilkel insanın etraflarındaki hayvan, bitki, toprak vs. gibi doğadaki birçok varlığın ruhu olduğu inancına sahip olduklarını ifade eder. Aminizm, Türkçe’de ise ruhçuluk olarak tanımlanmaktadır.

Aminizm Ortaya Çıkışı
Bu teorinin ortaya çıkışında, uyku ve uyanıklık hallerinin birbirine karıştırılması sonucunun ruh düşüncesini meydana getirmesiyle olmuştur. İlkel insan, uykuda gördüğü ile uyanıkken gördüklerini bir tutmuştur. Örneğin uykusunda kediyle konuştuğunu gören insan, uyandığında da gerçekten o kediyle konuştuğuna inanmıştır. Tylor’a göre ruh düşüncesinin elde edilmesini sadece düşler değil; ateşli hastalıklar, delilik, baygınlık durumu gibi hastalıklar da sağlamış olabilir.
Bu varsayımı bir başka İngiliz düşünür Spencer da açıklamıştır. Spencer'a göre ilkel insan ölümden sonra ruhların bedenden ayrıldığına ve evrende dolaşmaya başladığına inanmaktaydı. Bütün kötülük ve iyiliği bununla açıklayan insanlık kötülüklerden korunmak için, iyi ve güçlü olana sığınma ihtiyacındaydı. Ruh (La Animia) bedenden çıktığında tin’e (La Spiritus)dönüşmüş ve insanlarca putlaştırılmış ve kutsal ilan edilmiştir. İlkel insan, ruhun tine ölümle dönüştüğü inancına sahip olduğu için ilk din atalarına tapmakla ve onların mezarlarında yaptıkları ayinlerle başlamıştır. Ancak ruhun sadece insan bedenine girmekle sınırlı olmadığını düşünen insan, zaman geçtikçe doğadaki varlıklara tapmaya başlamıştır.

Hayvanın Kutsallaşma Serüveni
Doğada var olan varlığa tapan insanoğlunun neden hayvanlara taptığı ise şu iki teori ile ortaya koyulabilir. Bunlardan birincisi; ilkel toplumda doğaya hükmedemeyen insan, kendisinden daha güçlü olan bir canlı gördüğünde ona hayran kalmıştır. Kendi ruhlarının tine geçtiğine inanan insan, örneğin kurdun da öldüğünde ruhunun kendisine geçtiğine inancına sahip oldu. Bu da zaman içerisinde güçlü hayvanların putlaşmasına yol açtı.
Bunun en önemli örnekleri Göbeklitepe’de ortaya çıkan hayvan anıtları ve eski Türk- Avrupa hikâyelerinin başkahramanlarının hayvanlar olmasıdır. Bunun yanında bir ikinci teori olarak ise özellikle otçul hayvanların zaman içerisinde evcilleştirmesi olarak gösterilebilir. Örneğin Hinduizm’de ineğin kutsallaşması inancı bu temellere dayanmaktadır.