Güncel
Giriş Tarihi : 22-07-2021 02:06   Güncelleme : 22-07-2021 02:16

Karadeniz’in İncisi Samsun

Samsun’un coğrafi yapısının %45'ini dağ, %18'ini ovalar %37'sini ise platolar oluşturur. Yüz ölçümü 9.725 km²lik olarak ölçülmüştür. Büyüklük olarak orta büyüklükte iller arasında yer alır.

Karadeniz’in İncisi Samsun

Samsun ili ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz kısmında merkezi bir alanda yer alır. samsun kıyıları geniş koy niteliği almıştır. Bunun sebebi Karadeniz’e akan iki büyük delta olmasıdır. Bunlar Kızılırmak ve Yeşilırmak’tır.

Samsun Coğrafi Yapısı ve Konumu
Samsun’un coğrafi yapısının %45'ini dağ, %18'ini ovalar %37'sini ise platolar oluşturur. Yüz ölçümü 9.725 km²lik olarak ölçülmüştür. Büyüklük olarak orta büyüklükte iller arasında yer alır. En büyük ilçesi Vezirköprü olarak bilinir ve 1.674 km² yüz ölçümüne sahiptir. samsun ilinin en kuzeyinde Bafra ilçesi, en batısındaki ilçe Vezirköprü, en doğusunda Terme, en güneyindeki ilçe ise Ladik’tir. Komşu illeri Sinop, Amasya, Çorum, Tokat ve Ordu’dur.

Samsun Bitki Örtüsü
Hem biyolojik çeşitlilik hem de bitki örtüsü bakımında zengin bir özellik gösteren samsun ülkemiz için önemli bir yere sahiptir. Biyolojik çeşitlilik açısından 358 kuş türüne ev sahipliği yapar. Kızılırmak Deltası Kuş cenneti olarak bilinir ve 203 kuş türünün gözlemlendiği Göl yazı öne çıkan yerlerdir. 
Konum olarak dağ ve ormanlık bir alana kurulmuş olması bitki örtüsünün büyük bir çoğunluğunu ağaçlardan oluşturur. Ayvacık, Vezirköprü, Çarşamba gibi önemli orman kesimlerine ev sahipliği yapar Samsun iline 1200 m kadar uzaklıkta olan kesimlerinde meşe, kestane, gürgen gibi önemli ağaçlar, 1200 metreden fazla yüzölçümüne ulaşan kısımlarda iğne yapraklı ağaçlar ev sahipliği yapar.

Samsun İklimi
Karadeniz ikliminin görüldüğü samsun ilinde yazları çok sıcak ve nemli geçtiği, kışlar ise ılık geçtiği bilinmektedir. Bu karşında şehrin iç kesimlerinde iklim kışları yağışlı ve kar yağışlı, yazları ise serin geçtiği bilinmektedir.

Samsun’da Turizmin Etkisi
Turizmin sadece sahil ve güneş anlayışının 1990’lı yıllarda rafa kaldırılmasıyla birlikte samsun ekonomi açısından değer görmeye başlamıştır. 1992 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış Samsun İli Turizm Envanteri ve Turizmi Geliştirme Plânı, Samsun’da turizmin gelişmesine öncülük etmiştir. Ancak ekonomik desteğin tamamen turist çekmesiyle doğru bir orantı yakalanamamıştır. Bu yüzden değişik projeler ve planlamalar yapılan Samsun’da 40’ı aşkın turizm tesisi için ilk adımlar atılmıştır. İstatistiklere göre son yıllarda Samsun’u en çok ziyaret eden Rus turistler olarak belirlenmiştir.

Samsun Ekonomik Yapısı
Samsun ekonomik yapısını turizm, tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. Ancak başlı başına turizm bir etken olmamakla beraber hepsinin bir arada sağlanması Samsun’un ekonomik yapısını geçindirmektedir. Ayrıca Samsun’da önemli su kaynakları bulunmaktadır. Bu sayede ülkemiz için önemli bir yere sahiptir.

Samsun Arkeolojik Alanlar
Samsun sınırları içerisinde 16 tane arkeolojik alan tespit edilmiş olup turizm açısından da oldukça ilgi görmektedir. Bunlardan bazıları şekildedir;

•Dündar tepe; arkeoloji alanı yüzey araştırmalarına göre en eski höyük olarak tespit edilmiştir.
•Hacı Osman sit alanı
•Hızır İlyas Höyüğü
•Amisos Tepesi
•Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi
•Amazon Adası
•Toptepe Tümülüsleri

Samsun’da Hayvancılık
Samsun’da geçim kaynağı olarak yapılan tarımın yanında hayvancılıkta yaygındır. Ekonomik gelirin belli bir yüzdesini hayvancılık ile faaliyete geçirirler. Küçük baş hayvancılığın daha ön plana çıktığı bazı yörelerde tavuk, horoz, kaz, ördek ve hindi gibi kümes hayvanları yaygındır. Bunun yanında arıcılık ve ipek börekçiliği de görülür. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta; koyun, at, manda, sığır, deve, tiftik gibi hayvanlar gözlemlenmektir. Hayvanlardan elde edilen süt veya yumurta gibi besinler ekonomik geçinmeye katkı sağlamaktadır.

Samsun’da Tarım
Samsun’da yapılan hayvancılığın yanında tarım da ön plana çıkmaktadır. Samsun’da tarım geçmişinin Osmanlı İmparatorluğuna kadar dayandığı bilinmektedir. Osmanlı tarımın gelişmesi için sıkı bir çalışma içerisine girmiş, Samsun’a ziraat müdürü göndermiştir. 
Bu sayede 19. Yüzyılın başlarında şehire bağcılık hâkim olmuş, tarım için ilk adımlar atılmıştır. 19. Yüzyılın ortalarında şarabın yaygınlaşmasıyla üretilen üzümün üstüne düşülmüş, aynı zamanda üzümden sirke elde etmeye de başlanmış. Sonrasında zeytincilik takip etmiş. Zeytincilik ve bağcılık yerini tütüncülüğe bırakmıştır. Tarımın iyice gelişmesi ile birlikte çeşitli tahıl ürünlerinin üretilmesiyle tarımcılık Samsun için önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir.

Samsun’da Yetiştirilen Besin Kaynakları
Samsun’da üretilen besinlerin bazıları şöyledir;
•Buğday
•Arpa
•Pirinç
•Çavdar
•Yulaf
•Mısır
•Fasulye
•Elma
•Vişne
•Erik
•Armut

Samsun’da Sanayi ve Ticaret
Samsun’da 1870 li yıllarda kurulan tütün fabrikası ve 1940 larda kurulan Kereste Fabrikası o dönemin ticareti hareketlendirdiği adımlardı. 1956 da ilaç firması üzerine kurulan bir fabrika daha eklendi. Bu sayede yöre sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlerin eklenmesi önemli gelişmelere sebep olmuştur. 
Art arda açılan fabrikalar ile Samsun sanayi alanında merkez haline gelmiş 1976 yılında organize sanayi bölgesi kurulması sağlanmıştır. Bu sayede Samsun sanayi alanında kendini göstermiş bir şehir olarak anılmıştır. Günümüzde hala faaliyet gösteren fabrikalar tüm hızıyla devam etmektedir.

Samsun Su Kaynakları Nelerdir?
Samsun’da ülkemiz için önemli su kaynakları bulunur. Bunlardan bazıları; Kürtün Çayı, Miliç Irmağı, Tersakan Çayı, Terme Çayı, Karaboğaz Deresi, Uluçay, Esenli, İncesu’dur. Bunların yanında hepimizin aşina olduğu, ismini en az bir kez duyduğumuz Yeşilırmak ve Kızılırmak Samsun’un asıl başlıca su kaynaklarını oluşturmaktadır. 
Yeşilırmak’ın oluşum yeri Sivas sınırlarında Kösedağ olduğu bilinir. Takip ettiği konumlar Amasya ve Tokat olup beraberinde Samsun ve Tokat sınırını geçtikten sonra Çarşamba’yı takip ederek Karadeniz sularına dökülür. Sivas ilinden doğan bir diğer önemli su kaynağı ise Kızılırmak’tır. 
Kızıldağ oluşum yeri olup, Sivas’tan Çankırı yolundan ilerleyerek Samsun’a giriş yapar ve Bafra Burnu’ndan Karadeniz sularına dökülmüş olur. Yeşilırmak ve Kızılırmak ile önemli delta alanlarına sahip Samsun halk arasında Karadeniz’in incisi olarak adlandırılır. Ayrıca bir diğer önemli nokta ise bu barajlardan şehrin elektrik ihtiyacı hidroelektrik santralleri ile karşılanır.