Güncel
Giriş Tarihi : 22-07-2021 01:00   Güncelleme : 22-07-2021 01:03

Milli Mücadele’nin Kahraman Kadını Fatma Çavuş

Kurtuluş Savaşı sırasında köydeki erkeklerin seferberlik görevi nedeniyle Rum çetelerine karşı Dağköy’ün savunmasını Fatma Çavuş ve onun yanında olan kadınlar, çocuklar ve yaşlılarla birlikte yapmıştır. 

Milli Mücadele’nin Kahraman Kadını Fatma Çavuş

Fatma çavuşun eşi kurtuluş savaşına katılıp bir daha geri dönmemiştir. Fatma Çavuş bundan sonra bir daha da evlenmemiş, hayatını kaybedene kadar Dağköy'de yaşamıştı. Fatma Yalçın'ın bu kahramanca mücadelesi büyük dikkat çekmiş, Cumhuriyetin ilanından sonra bizzat Gazi M. Kemal Atatürk'ün isteğiyle T.B.M.M tarafından kendisine çavuşluk unvanı verilmek üzere Ankara'ya davet edilmiş ancak o zamanın şartlarından dolayı Fatma Çavuş Ankara'ya gidememişti. 
Kendisine takdir edilen Çavuşluk unvanını hayatını (1963) kaybedinceye kadar büyük bir onurla taşımış, çevresi tarafından da vefat edinceye kadar Fatma Çavuş olarak anılmıştı.

Dağköylü bir yiğit kadını Fatma Yalçın
Köyün erkekleri kurtuluş savaşı yıllarında askerlik ve seferberlik görevi için çeşitli cephelere gönderilmiş, bu sırada köyün savunması kadın, çocuk ve yaşlılara kalmıştı. Bu köye bir çok baskın düzenlenmiş. 
Bu baskınlar esnasında Fatma Yalçın-1897-1963 (Fatma Çavuş) isimli yiğit kadın büyük bir kahramanlık göstererek Türk kadınları adına destan yazmıştır. Fatma Çavuşun yanında olan köylüler, onun gösterdiği taktiklerle köye baskın yapan çeteleri püskürtmeyi başarmıştı.
Fatma Çavuş Samsun'da kutlanan Milli Bayramlara davet edilmiş, atıyla birlikte geçit törenlerine katılmış, bir halk kahramanı gibi halkın arasından atıyla birlikte geçtiği hala o günkü heyecanla dilden dile anlatılmaktadır.

Samsun Kahramanı Fatma Çavuş
SAMSUN'da Kurtuluş Savaşı yıllarında bugünkü Dağköy Mahallesi'ne, Nebiyan bölgesinden gelen ve köye baskın düzenleyen Ermeni ve Rum çetelerine karşı silah kuşanıp mücadele eden Fatma Yalçın'ın hikayesi, aradan geçen yıllara rağmen hala anlatılıyor. Her yıl onlarca insan Fatma Çavuş'un mezarını ziyaret edip dua ediyor.
Samsun'da Kurtuluş Savaşı yıllarında Nebiyan Dağı çevresinde Dağköye soygun için baskına gelen Ermeni ve Rum çetelerine karşı mücadele eden Fatma Çavuş’un Samsun' da bulunan heykeli ve mezarı yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor ve dualar ediliyor.

Fatma Çavuş Genç Kızı Rum eşkıyadan kurtardı
Fatma Yalçın ile ilgili halk arasında dilden dile, kulaktan kulağa dolaşan hikayelerden ikisi kısaca şöyle:
"Bir Rum eşkıya, su almak için çeşmeye giden Zeynep adlı bir Türk kızına saldırır. Bu esnada orada bulunan Fatma Çavuş, olayı farkedince müdahale eder ve silahının dipçiğiyle Rum eşkıyaya vurur. Ansızın gelen bu darbeye karşı neye uğradığını şaşıran eşkıya koşarak oradan uzaklaşır. Fatma Çavuş, Zeynep'i alarak köye sağ salim götürür."
Fatma Çavuş ve yanındaki köylüler, köyü yağmalamaya ve talan etmeye gelen Rum ve Ermeni çetelerini tuzağa düşürür. Bu tuzak şöyledir; köylüler köyün etrafına bir sürü hendek kazar ve Rum çetesinin lideriyle fatma çavuş Rumca konuşur. Fatma Çavuş'un yanına doğru çektiği Rum çete lideri, köylüler tarafından vurularak hemen orada öldürüldü. "

Fatma Çavuş adına yazılan türkü
Fatma Çavuş adına köy halkının dilden dile, kulaktan kulağa söylediği türkünün sözleri ise şöyledir:
İnişli yokuşlu Dağköyün yolu
Gökçe kaluk yanı eşkiya dolu
Fatma çavuş kollar hem sağı, solu
Beşli mavzer elde, ateş saçıyor
Karayağız Fatma, fidan boyludur
Bu yerlerde doğmuş bir Dağköylüdür
bir Türkmen kızıdır, asker huyludur
Sanki dersin, kanat takmış uçuyor
Bomba deresinde urum dolanır
Engiz çayı kızıl kana bulanır
Fatma Çavuş, Allah deyip direnir
Bozguna uğramış çete kaçıyor