Güncel
Giriş Tarihi : 22-07-2021 02:07   Güncelleme : 22-07-2021 02:15

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (Özet)

Kurtuluşa giden yolun ilk durağı Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıdır. Anadolu’da ki çatışmaları bitirmek için Samsun’dan başlanılmıştır. Mustafa Kemal 19 Mayıs gününe çok önem verip bu günü bir kurtuluş olarak görüyordu.

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (Özet)

Atatürk Samsun’a gitmeden önce Tümgeneral rütbesi bulunuyordu. Samsun’da Türkler ve Rumlar tarafından çatışmalar yaşanıyordu. Bu çatışmaların sonlandırmak için Osmanlı Hükümeti tarafından Mustafa kemal görevlendirilir. Mustafa Kemal’e 9. Ordu’nun müfettişi görevi verilir. Bu olay Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcıdır. Mustafa Kemal Bandırma gemisi ile Samsun’a gitmiştir.

Atatürk’e Müfettişlik Görevi
Bu dönemde tüm Anadolu’da olduğu gibi Samsun’da da Türkler ile işgalciler arasında çatışmalar oluyordu. İtilaf devletleri Osmanlı’ya uyarılarda bulunmuş ve bölgede ki çatışmaları durdurmalarını istemiştir eğer çatışmalar durmazsa Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. Maddesini uygulayıp bölgeleri işgal edeceklerdi. 
Bu dönem Harbiye Nazırı Abuk Ahmet Paşa ve Sadrazam Damat Ferit Paşa çatışmaların sonlandırılması için Mustafa kemal görevlendirilmiştir. Mustafa Kemal bu dönem Genelkurmay ikinci başkanı Kazım Paşa ile görüşür ve 9. Ordu Müfettişi rütbesini almıştır. Mustafa Kemal’e verilen fermanda ki bazı maddeleri bizzat kendisi yazmıştır. Bu maddeler şu şekildedir;

Bölgede düzenin kurulması yerleştirilmesi ve olayların nedenini araştırılmaktır.

Bölgede varlığından söz edilen silah ve cephanenin toplanıp Osmanlı depolarına götürülmesi.

Bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş topluluklarını dağıtmak.

Bu maddeleri fermana Mustafa Kemal kendisi eklemiş ve fermanı imzalatmıştır. Bu fermanla Mustafa

Kemal tüm doğu kesinlerine emir verebilecektir.

Atatürk’ün Samsuna Hareket Etmesi
15 Mayıs 1919 tarihinde ki görüşmeden sonra Bandırma Vapuru kaptanı İsmail Hakkı Bey ile görüşmüş ve 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul’dan yola çıkmışlardır. İngilizler gemi hareket etmeden gemiye arama yapmışlardır. 17 Mayıs 1919 gece yarısı geni İnebolu Limanı’na gitmiştir. Bir gün sonra yani 18 Mayıs 1919 tarihinde Sinop Limanı’na varmıştır. Burada da bir gece kaldıktan sonra 19 mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal ve yanında ki arkadaşları Samsun’a varmışlardır.

Bandırma Gemisi’nde Kimler Vardı?
Mustafa Kemal Samsun’a giderken yanında ki askeri personel şu şekildedir;

Miralay Rafet Bey

Erkan’ı Harbiye Reisi Miralay Kurmay Albay Kazım Bey

Sıhhiye Müfettişi Miralay Dr. Albay İbrahim Bey

Erkanı Harbiye Kaymakamı Arif Bey

Erkanı Harbiye Binbaşı Hüsrev Bey

Topçu Müfettiş Binbaşı Kemal Bey

Sıhhiye Müfettiş Muavini Binbaşı Refik Bey

Yaver Piyade Yüzbaşı Cevat Abbas

Piyade Yüzbaşı Mustafa Vasfi

Piyade Yüzbaşı Ali Şevket

Piyade Yüzbaşı Mümtaz Edendi

Piyade Yüzbaşı İsmail Hakkı

Tabip Yüzbaşı Behçet Efendi

Piyade Mülazım’ı Evvel Hayati Efendi

Piyade Mülazım’ı Evvel Arif Hikmet Efendi

Yaver Topçu Mülazım’ı Sani Muzaffer Efendi

Mülazım'ı Evvel Abdullah Efendi

Müşaviri Adli Ali Rıza Bey

Tabur Hesap Memuru Rahmi Efendi

Tabur Hesap Memuru Ahmet Nuri

Sınıfı Dani Faik Efendi

Sınıfı Rabi Memduh Efendi

Kıdemli Çavuş Ali Faik

Çavuş Musa

Çavuş Kemal

Çavuş Mustafa

Onbaşı Adem

Onbaşı Rıfat

Onbaşı Ali

Nefer Mehmet

Nefer Emin

Nefer Emin Nefer İsmail

Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 tarihinde samsuna bu askeri personelle gitmiştir.

Samsun’a Gidişin Önemi
Kurtuluşa giden yolun ilk durağı Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıdır. Anadolu’da ki çatışmaları bitirmek için Samsun’dan başlanılmıştır. Mustafa Kemal 19 Mayıs gününe çok önem verip bu günü bir kurtuluş olarak görüyordu.

Anadolu’nu Son Durumu  
Osmanlı Devleti birinci dünya savaşından mağlup ayrılmıştır. Bu yenilgiden sonra Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanarak dağılıma gitmiştir. Avrupa da artık Osmanlı Devleti’ne hasta adam diyorlardı. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İzmir, Adana, Antalya, Konya, Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun itilaf devletleri tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. İstanbul’a ise Kraliyet Donanması demir atmıştı. Tüm bu olanlara rağmen Mustafa Kemal Samsun’a çıkıp ve milli direnişi başlatmıştır.