Güncel
Giriş Tarihi : 10-08-2020 16:48   Güncelleme : 10-08-2020 16:48

OMÜ'den göze çarpan başarı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi son yıllarda yürütülen çalışmalar ile büyük bir başarı yakalayarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

OMÜ'den göze çarpan başarı

Samsun OMÜ son yıllarda yakalanan başarılar, anlaşmalar ve eğitim yuvasındaki olanaklar ile fark yaratmaya devam ediyor. Eğitim konusunda olduğu gibi ticaret alanında da üniversite üst sırala taşınmaya devam ediyor.

İşte OMÜ'de yaşanan son gelişmeler:

YATAY DEĞİL DİKEY GELİŞMEYE ÖNEM VERİLDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde son 4 yılda önemli gelişmeler yaşandı. Öncelikle üniversitenin yerel yönetimlerle olan ilişkilerine ağırlık verilerek işbirlikleri güçlendirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen ortak çalışmalar Tramvayın kampüsümüze ulaştırılmasını ve Kurupelit Kampüsü içerisinde önceden beri süregelen ruhsatlandırma sorununun imar plan revizyonu ile çözüme kavuşturulmasını sağladı. “Üniversite Danışma Kurulu” kurularak Samsun yöneticileri, sanayicileri, iş adamları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya getirilerek kurumsal bir ara yüz oluşturuldu. Böylece üniversite içinde üretilen bilginin, teknolojinin ve projelerin; iş dünyasının ihtiyaç, görüş ve deneyimleri doğrultusunda zenginleşmesi sağlanmış oldu. Üniversite Danışma Kurulu birçok projenin (Buzağı Can Sütü Projesi, Samsun Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Projesi vb.) hayata geçmesine ve üniversitede üretilen patentlerin (Can IVID Enjeksiyon Aparatı,  Uterus Manipülasyon Cihazı, Alüminyum Temelli Hibrit Kompozit Köpük Üretimi vb.) ticarileşmesine aracılık etti.  

BİRÇOK YENİ TESİS AÇILDI

Üniversiteye tahsis edilen mali kaynakları etkin kullanarak ve bağışlardan yararlanarak, başlangıçta Onkoloji hastanesi, Merkez Kütüphanesi, Mühendislik Fakültesi Ek Binası, Bafra İşletme Fakültesi ve Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hızla tamamlanarak hizmete açıldı. Takiben, üniversitemizin topluma açılan kapıları olan Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyete geçirildi.   

YENİ SİSTEM OLUŞTURULDU

Üniversitenin topluma sunacağı hizmetlerin kalitesini garanti altına almak için OMÜ Kalite Yönetim Sistemi oluşturuldu. Böylece üniversitenin içe ve dışa dönük tüm iş ve işlemlerinin belirli bir standarda kavuşturulması sağlandı ve “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi” ve “TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” belgeleri alındı. Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere kendi yazılımcı ekibimizi kurarak Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı (KALEM) geliştirildi. Üniversitemizde dijital dünyanın ve dijital dönüşüm sürecinin temel bileşeni olarak birim bazında verilerin toplanması, analiz edilmesi ve bunların raporlanması sürecinde bütün yazılımların birbiriyle iletişim kurabileceği akıllı bir sistem olarak tamamen kendi yazılımcılarımızın ürünü olan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi  (NOKUL) tasarlandı ve sistemin büyük bir kısmı tamamlandı. Kalite çalışmalarının eğitim öğretim boyutunda ise, akreditasyon çalışmalarına hız kazandırıldı ve akredite program sayısı on katına çıkarıldı. Paydaş görüşlerine dayalı ve sürekli iyileştirme anlayışıyla yürütülen kalite çalışmaları sonucunda, OMÜ Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) bu yıl başlattığı “Kurumsal Akreditasyon Programına” seçilen ilk 11 üniversite arasında yer aldı.  

ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATILDI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi sahip olduğu insan, finansal kaynak ve alt yapısını kullanarak paydaşlarının ihtiyaçları ile uyumlu patent ve ticari ürün ile sonuçlanan disiplinler arası çalışmalarda yetkinleşmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, öncelikli alanlarda ortak çalışabilecek araştırmacılar uzmanlaşmış enstitülerde veya uygun araştırma merkezlerinde bir araya getirildi ve bu kişiler uygun finansman ile buluşturuldu. Söz konusu birimlerin iş dünyası ve diğer paydaşlar ile bağlantısını artırmak ve araştırmaları patent ve ticari ürün ile sonuçlandırmak için Samsun Teknopark A.Ş. ve Teknoloji Transfer Ofisinin (OMÜ-TTO A.Ş.) yetkinliği  artırıldı ve güçlendirildi. Sanayi danışmanlığı vb. yaklaşımlarla iş dünyasının tanınmış simalarının üniversitede daha fazla zaman geçirmeleri sağlandı. Üniversitemizde sanayi ile işbirlikleri artırıldı ve üniversitede üretilen bilgilerin patentlenmesi konusunda önemli ilerlemeler sağlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerel, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak faaliyetlere eskisinden daha fazla odaklandı. Bu süreçteki gelişmeleri hızlandırmak için OMÜ-TTO yeniden yapılandırıldı ve anonim şirket yapısına kavuşturuldu. Benzer şekilde Samsun Teknopark da TÜBİTAK’tan sağladığı bütçe ve iş dünyasından elde ettiği desteklerle faaliyetlerini daha da arttırdı. Bu tür çalışmalar; ar-ge projeleri ile fikri mülkiyet, patent ve ticari ürüne dönüşen patent sayımızı önemli düzeyde artırdı. Göreve başladığımızda 1 olan patent sayımız, 2018 yılında 26 ve 2019’da 34 olurken, uluslararası buluş sayımız da 5’e yükseldi. Diğer taraftan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, bütçesini diğer kurumlardan sağladığı proje sayısı ise iki kat arttı. Uluslararası projeler ve özel sektör iş birliğiyle yapılan projeler konusunda da önemli mesafeler kat edildi. 

ULUSLARARASI İLERLEME

Geçen dört yıl içerisinde eğitim öğretimde uluslararasılaşma konusunda önemli ilerlemeler sağlandı. Üniversitemizde şu anda 119 farklı ülkeden 5066 uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. Uluslararası öğrencilerimizin, toplam öğrenciler içindeki payı 2016 yılında yüzde 3 iken, günümüzde bu rakam %10’a ulaştı. OMÜ, uluslararasılaşma konusundaki bu çalışmaları sebebiyle, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden eğitim ihracatında ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görüldü. Erasmus Değişim Programı’nda üniversitelere verilen desteği en üst sınırda (1,5 milyon Avro) alan tek üniversite olduk. Buna ilave olarak OMÜ, 3.32 milyon Avroluk bütçeye sahip olan Erasmus Mundus Projesi’nde koordinatör üniversitenin bir Türk üniversitesi olduğu ilk ve tek örnek olma başarısını gösterdi. 

SOSYAL SORUMLULUĞA ÖNEM VERİLDİ

Üniversite, 4 yıllık dönemde sadece araştırma-geliştirme faaliyetleri, ürün geliştirme ve teknoloji üretimi gibi bilimsel çalışmalara odaklanmadı. Aynı zamanda öğrenci topluluklarımız ve akademik ve idari birimleri aracılığıyla çok sayıda sosyal sorumluluk projesi yürüttü. “Üniversiteli Liseliler Projesi”, “Tüm Dillerde Sizlere Merhaba Projesi”, “Denetimli Serbestlikten Yararlananların Üniversitede Çalıştırılması”, “Deltada Öğreniyorum Projesi”, “Size Bir Masalımız Var Çocuklar”, şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın adına “Bir Kitap da Senden Olsun” ve “Gönüllü Gençler ile Sosyal Sorumluluk” gibi çalışmalar bunun örneklerindendir. Bunun yanı sıra köy okullarının boyanması, köy okullarına şehitlerimiz adına kütüphane kurulması, kitap toplama kampanyaları, OMÜ Masal Uygulaması gibi dijital uygulamaların geliştirilmesi, şehitler fidanlığı oluşturulması, çevre etkinliklerinin düzenlenmesi, çeşitli konularda broşürler hazırlanması gibi sayısız etkinlik öğrencilerimizin yoğun çaba ve emekleriyle hayata geçirildi. OMÜ, son 4 yıllık dönemde engelsiz üniversite konusundaki çalışmalarıyla da engelli bireylerin yaşadığı erişilebilirlik sorunlarının çözümü noktasında son derece önemli aşamalar kaydetti. Hatta bu konudaki çalışmalarımız YÖK Başkanlığı tarafından düzenlenen  “Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni”nde karşılığını bularak 7 birimimiz “Mekânda Erişebilirlik” kategorisini temsil eden turuncu bayrağı almaya hak kazandı ve en çok bayrak alan üniversiteler sıralamasında 6. sıraya yerleşmeyi başardı. 2020 yılında aynı ödül töreninde Türkiye üçüncüsü olduk. Benzer şekilde üniversitemiz bünyesinde faaliyete geçen OMÜ Arapça Dil Merkezi (ADİM) ile İlim, Kültür ve Sanat Evi, Samsun halkı ile organik bir etkileşim ve buluşma mekânları olarak işlev kazandı ve bu mekânlarda toplumla bütünleşen, konuşan, paylaşan, etkileşen çok sayıda faaliyet gerçekleştirildi.  

ULUSLARARASI SIRALAMADA BÜYÜME

Yapılan sistematik ve bütüncül çalışmalarımız sonucunda üniversitemiz, uluslararası sıralama kuruluşlarının çeşitli değişkenleri dikkate alarak gerçekleştirdikleri değerlendirmelerde daha önce yer almadığı listede (Times Higher Education: 1001+, Greenmetric: 330) kendine yer buldu. 

KAMPÜSLER ÖNEMLİ ATIMLIMLAR

Üniversitemiz yaşanabilir bir çevre ve sosyal ortam konusunda da önemli atılımlar yaptı. Bu kapsamda üniversitemizde “Sıfır Atık Projesi” ve “Dumansız Yeşil Kampüs” gibi kayda değer iki çalışma hayata geçirildi ve bunlarla ilgili önemli adımlar atıldı. Kampüslerimizde atıkları ayrıştırma kutuları kullanıma sokulurken, Sıfır Atık Projesi’nin bir ürünü olarak cam, kâğıt, plastik, metal ve tehlikeli atıkların geçici olarak depolanıp geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacak genel bir Atık Getirme Merkezi kuruldu. Tören ve etkinlikler kapsamında plaket yerine fidan sertifikası uygulaması ile kampüsümüzü daha yaşanabilir, daha fazla nefes alan, daha yeşil ve daha güzel bir ekosistemin oluşmasına katkı sağladık.  

KALİTELİ HİZMET

Son 4 yılda üniversite, vatandaşlara sunduğu hizmetlerin çeşitliliğini ve kalitesini artırarak toplumsal refaha katkı sağladı.  Bu kapsamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi, Karaciğer Nakli Ünitesi yeniden aktive edildi, Onkoloji Hastanesi hizmete girdi, Algoloji Bilim Dalı içerisine ameliyathane ortamında müdahale birimi kuruldu, özellikle Parkinson hastaları için önemli olan Nöromodülasyon Ünitesi  oluşturuldu, hastalara acil müdahale imkânı veren Hibrit Ameliyathane Odası tesis edildi, prostat kanseri ve nöroendokrin tümör teşhisinde kullanılan Galyum 68 ve bununla bağlantılı Lutesyum 177 ile PET/CT işlemi hizmete sokuldu, İyot Odası  kuruldu, Nöroimmunoloji Laboratuvarı oluşturuldu, Erişkin Kök Hücre Nakil Merkezi hizmete başladı, Havza Fizik Tedavi-Rehabilitasyon Merkezi kuruldu,  Eğitim Aile Sağlık Merkezi hizmet sunmaya başladı ve Acil Servis Bilgisayarlı Tomografisi kullanılmaya başlandı. 

Yeni korona virüsü salgın sürecinde üniversitelerin tatil edilmesi ve eğitime yeni koşullar altında devam edilmesi kararının ardından üniversitemiz, sahip olduğu uzaktan eğitim tecrübesi ile 23 Mart 2020 tarihinde sanal sınıflar oluşturarak uzaktan eğitim yoluyla derslere başlayan ilk birkaç üniversite içinde yer aldı ve 7360 ders dönem boyunca sesli ve görüntülü bir şekilde yürütüldü ve öğrenciler sanal sınıflara ilave olarak https://avys.omu.edu.tr/ sitesi aracılığıyla bütün ders dokümanlarına istediği zaman ve rahatlıkla ulaşabildi.