Güncel
Giriş Tarihi : 22-07-2021 01:00   Güncelleme : 22-07-2021 01:04

Paranın Neden Bir Değeri Vardır?

Para, mal ve hizmetlerde değiş tokuş yapabilmemiz için kullanılan bir araçtır. Yıllar geçtikçe para daha değerli hale gelmiş ve önemi artmıştır. Paranın değeri insanların ona biçtiği değerden ibarettir.

Paranın Neden Bir Değeri Vardır?

Şuanda para sadece kağıt banknot ve madeni para olarak belirlenmişse de önceki yıllarda altın ve gümüşte para yerine geçmektedir. 
Günümüzün her an her yerinde kullandığımız para sayesinde ihtiyaçlarımızı takas yoluna gerek kalmadan alabilmekteyiz. M.Ö yıllardan beri süregelen alışverişlerde değişik para birimleri de yerini almıştır.

Paraya Değer Biçen İnanışlar Nelerdir?
Emekleriyle bir şeyler yapan insanlar bunları para karşılığında karşısındakine vermektedir. Böylece herkes ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. İhtiyaçlarımızı karşılamamız paraya bağlı inanışıyla para birimi değerini hiç bir zaman kaybetmeyecektir

Gelecekte Paranın Değeri Nasıl Olacaktır?
İnsanlar paranın değerine olan inancını kaybederlerse ekonomi durma noktasına gelecektir. Paranın değeri azaldıkça arz talep ilişkisi değişecek ve ekonominin durumu buna bağlı olarak düşüşe geçecektir. Ancak para karşılığında alışveriş her zaman olacaktır.

Paranın İşlevleri
Para bir değişim aracı olarak işlev görür. İki malın değişimi sırasında devreye girerek değer biçilmesini sağlar. Farklı malların değişimi sırasındaki değerleri para sayesinde belirlenir.

Paranın Tarihçesi
M.Ö 3. yüzyıldan itibaren bakır, gümüş, altın gibi değerli araçlar para yerine geçmiş, paranın şuan ki işlevlerini yerine getirmişlerdir. Afrika'da ise her dönem farklı bir araç para yerine işlev görmüştür. Bunlar inci, fildişi, sığır gibi değerli araçlardır. Manila halkası ise köle alım satımında oldukça söz konusu olmuştur. 
Yunanistan'da değer ölçüsü sığırdır. ödeme aracı olarak çivi veya uzun demir çubuklar kullanılmıştır. Roma'da da yine farklı para türleri olmuştur. Altın, gümüş, bronz yatakları para işlevini görmüştür. Bizanslılarda sikke adını verdikleri altın parayla ticaretlerini sürdürmüşlerdir.

Para Krizi
Paranın aniden çöküntüye uğrayarak değer kaybetmesine para krizi denilmektedir. Bu kriz istenmeden ve beklenmedik şekilde gerçekleşir. Para krizinin gerçekleşmesi sonucunda büyük krizler yaşanmaktadır. Bunlar dış borçların olması, kredilerin ödenmemesi, ekonomik zorlukların hızla büyümesi, ihtiyaçların karşılanamaması gibi sorunlar olarak örneklendirilebilir. Krize örnek olarak 1971 dolar krizi, 1999 Brezilya krizi örnek verilebilir. Örnek verdiğimiz krizler gibi başka krizler de mevcuttur. Ancak bu krizler aşılmış ve para değerini kaybetmemiştir.

Ekonomik Krizler
Dünya çapında bir çok kez ekonomik anlamda krizler yaşanmıştır.
Bu krizlere örnek olarak başlıca şunlar verilebilir;
1878 Ekonomik Krizi
1929 Ekonomik Buhran
1997 Asya Mali Krizi
2001 Türkiye Ekonomik Krizi

Paranın Özellikleri
Para, geçmişten günümüze herkes tarafından onaylanmış bir ödeme aracıdır. Takas yolu kullanılarak eşit olmayan ödeme şekline nazaran para karşılığında ödeme daha adil bir alışveriş gerçekleştirir. Ancak paranın da standart olması gereklidir. Çünkü standart olmayan bir para birimi toplumda kabul görmez. Herkesin benimsediği bir para birimi olmalıdır. Dayanıklı, homojen ve taşınabilir olmalıdır. Sahte ve taklit edilmiş olmamalıdır.
Para, insanların bir şey alırken kullanacakları araç olarak gördüklerinden dolayı değerlidir. Para arz eden kurumlar çökmediği sürece para hayatımızda her zaman değerli olarak varlığını sürdürecektir.