Güncel
Giriş Tarihi : 13-07-2021 02:17   Güncelleme : 13-07-2021 02:18

Samsun'da Bulunan Türbeler

Samsun'da birden fazla türbe bulunmaktadır. Bu türbelerin her biri özel bir anlama sahiptir.

Samsun'da Bulunan Türbeler

Samsun ilinde gezebileceğiniz yerlerden biri de türbelerdir. Samsun'da türbe sayısı oldukça fazladır. Bu türbelerin her biri Samsun için ayrı bir değere sahiptir. Samsunda bulunan türbeler, farklı yapıları sayesinde birçok kişinin dikkatini çekmektedir. Hatta turistler sırf bu türbeleri görmek için Samsun'a kadar gelmektedirler. 
Türbelerin bazıları hakkında detaylı bilgiler bulunurken bazıları hakkında ise bilinmeyen birçok şey vardır. Bu yazıda Samsun'da bulunan türbelerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca Samsun türbeleri hakkında detaylı bilgilere bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

Samsun'daki Türbelerin İsimleri Nelerdir?
Samsun'da birden fazla türbe bulunmaktadır. Bu türbelerin her biri özel bir anlama sahiptir. Samsun'da bulunan türbelerin isimleri ise şunlardır:

Şeyh Yusuf Zeynüddin Camii ve Türbesi

Cüneyd-i Bağdadi Türbesi

Seyit Ahmet Kebir Türbesi

Şeyh Bek Türbesi

Kötekli Türbesi

Dikilitaş Türbesi

Gülabdal Er-Rufai Türbesi

Seyfi Dede Türbesi

Şeyh Seyyid Kudbettin Türbesi

Kılıçdede Türbesi

Emir Mirza Bey Türbesi

Hızır Bey Türbesi

Mustafa Bey Türbesi

İsa Baba Türbesi

Mustafa Bey Türbesi

Şeyh Savcı Türbesi

Sunullah Paşa Türbesi

Şeyh Saadettin Baba Türbesi

Bu türbeler, Samsun'da bulunan türbeler olarak bilinirler. Her türbenin ayrı bir önemi ve hikayesi bulunmaktadır.

İsa Baba Türbesi
Samsun'un merkezinde bulunan İsa Baba Türbesi, İsa Baba Camii'nin yanında yer almaktadır. İsa Baba Camii'sin XV. yüzyılda yapıldığı bilinmektedir. Kare bir plana sahip olan İsa Baba Türbesi'nin ne zaman yapıldığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Türbenin yapısında ise kesme taş kullanılmıştır. Türbe, 1985 senesinde onarım görmüştür. Daha sonra 1975-1976 senesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu onarım sayesinde günümüz görünümünü kazanmıştır. Türbenin üzeriyse basık kubbeyle örtülü bir şekildedir.

Emir Mirza Bey Türbesi
Emir Mirza Bey Türbesi, Bafra ilçesinde bulunmaktadır. Türbe tam olarak bu ilçeye bağlı olan Türbe Köyü'ndedir. Türbede yazan kitabe, bu yapının neden inşa edildiği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Bu kitabeye göre Emir Mirza Bey, o dönemlerde veba hastalığından hayatını kaybeden yakınlarına özel olarak bu türbeyi yaptırmıştır. Türbenin yapılış tarihi ise 1381 olarak bilinmektedir. Dikdörtgen plan üzerine kurulu olan Emir Mirza Bey Türbesi, moloz taş kullanılarak yapılmıştır. Türbenin üzeriyse sivri kubbeyle örtülüdür. Türbenin içerisinde bulunan sandukalar ise Selçuklu üslubunu yansıtmaktadır. Kubbe dışında kalan alanları ise tonozla örtülü bir vaziyettedir.

Şeyh Savcı Türbesi
Samsun Havza'da bulunan Şeyh Savcı Türbesi'nin tam yeri Şeyh Safi Köyü'dür. Türbenin aitliği konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bazı kaynaklara göre türbenin, Taceddin Çelebi'ye ait olduğu düşünülmektedir. Bu kaynaklarda ise türbenin 1355 senesinde yapıldığı düşünülmektedir. 
Taceddin Çelebi ise Selçuklu sultanı olan II. Mesut'a şehzadelik yapmıştır. Ancak bu bilgilerin kesinliği olmadığı için türbenin aitliği kesinlik kazanmamıştır. Şeyh Savcı Türbesi olarak bilinen bu türbede Kılıçaslan Bey ya da Şeyh Savcı'ın yattığı düşünülmektedir. Ancak genel kabul gören kişi ise Şeyh Savcı'dır. Türbe farklı zaman aralıklarına göre onarıma girmiştir. 1900 yılında yapılan onarımda ise türbe, ilk yapıldığı zamanlardaki görüntüsüne benzer bir hale getirilmiştir. Sekizgen plan üzerine kurulu olan yapı, konik külahla örtülüdür.

Sunullah Paşa Türbesi
Ladik'te bulunan Sunullah Paşa Türbesi, kitabesi bulunmayan yapılarımız arasındadır. Ancak türbenin XVI. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Türbenin yapımında ise moloz ve de kesme taş kullanılmıştır. Sekizgen plana sahip olan türbe, Ladik ilçesinin en ünlü türbeleri arasında yer alır. Türbeye giriş yapabilmeniz için birkaç basamağı çıkmanız gerekir. Kemerli ve yuvarlak olan türbe kapısı, dikdörtgen olan çerçevenin içerisindedir.