Güncel
Giriş Tarihi : 13-07-2021 02:20   Güncelleme : 13-07-2021 02:20

Samsun'un Dağları ve Ovaları

Samsun'un coğrafi konumu hakkında bilgi sahibi olmak ve o bölgeyi yakından tanımak için dağlarını ve ovalarını bilmeniz önemlidir.

Samsun'un Dağları ve Ovaları

Samsun ilinin Karadeniz kıyıları genellikle düzdür, Güneye doğru uzanmakta olan iç kesimler ise dağ sıralarıyla kaplıdır. Bu dağ sıralarının yükseklikleri fazla değildir. Samsun'da önemli dağlar ve ovalar bulunmaktadır. Bu dağlar ve ovalar hakkında detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir. Samsun'un coğrafi konumu hakkında bilgi sahibi olmak ve o bölgeyi yakından tanımak için dağlarını ve ovalarını bilmeniz önemlidir. Samsun, özellikle de Çarşamba ve Bafra ovaları ile meşhur olan bir yerdir.

Samsun'da Bulunan Dağlar Nelerdir?
Samsun'da çok fazla yüksekliği olmayan birçok dağ bulunmaktadır. Bu dağların isimleri ise şunlardır:

Canik Dağları

Çangal Dağları

Sıralı Dağlar

Kocadağ

Akdağ

Kunduz Dağları

Nebyan Dağları

Hacılar Dağı

Bu dağlar, Samsun'un dağları olarak bilinmektedir. Dağlar dışında bölgede küçük teperler de bulunmaktadır.

Samsun'da Bulunan Ovalar Nelerdir?
Samsun'da ülkemiz için son derece kıymetli iki ova bulunmaktadır. Bu ovalardan birinci Çarşamba Ovası, ikincisi ise Bafra Ovası'dır. Samsun'un ovaları kabul edilen bu yerler, Kuzey kesimlerde yer alırlar. Ovalar, Samsun için oldukça önemlidir. Çünkü bu ovalar, alüvyonludur. Bu nedenle de oldukça verimli ovalardır.

Çarşamba Ovası
Orta Karadeniz bölümünde bulunan Çarşamba Ovası, Samsun'un en değerli bölgelerinden biridir. Bu ovada yazlar genellikle serin, kışlar ise yağışlı ve ılık geçmektedir. Çarşamba Ovası'nda bulunan bitki örtüsü oldukça zengindir. Bu zenginlik ise Samsun'a ekonomik yönden de katkı sağlamaktadır. Yeşilırmak tarafından beslenen ova, tarım için gerekli olan tüm şartlara sahiptir. Bu nedenle şehirde tarım ön planda çıkmıştır. Çarşamba Ovası'nın verimli olması, üzerinde yetiştirilen ürün çeşitliliğini de olumlu yönde etkilemiştir.
Samsun'a Tokat'ın Erbaa ilçesinden geçiş yapan Yeşilırmak, Çarşamba ilçesine ulaşır. Buradan Karadeniz'e dökülen nehir, alüvyon yönünden son derece zengin olan Çarşamba Ovası'nı meydana getirir. 89.500 hektarlık bir yüz ölçümüne sahip olan ova, Kirazlık'tan başlamaktadır. Çarşamba Ovası'nın %70'lik kısmı tarım için elverişlidir. %30'luk kısım ise bataklık, sazlık ve ormanlıktır. Bu nedenle Samsun'un en gözde alanlarından biri olan Çarşamba Ovası, şehrin önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir.

Bafra Ovası
Bafra Ovası, Çarşamba Ovası'ndan farklı olarak Kızılırmak tarafından oluşmuştur. Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ova, Kızılırmak'ın denize döküldüğü bir alanda oluşmuştur. Alüvyonlu bir yapıya sahip olan Bafra Ovası da yine Çarşamba Ovası gibi verimli topraklardır. Samsun'da böyle önemli iki ovanın bulunması ekonomik faaliyetlerin tarım ve hayvancılığa yönelmesini sağlamıştır. 47.727 hektar alanı ile Türkiye'de bulunan ovaların en verimlilerinden biri olma özelliğine sahiptir.
Ovanın kuzeyi çoraktır, bu nedenle o bölgelerde hayvancılık faaliyetleri gelişim göstermiştir. Bu ovada yaz ayları genellikle kurak olarak geçer. Kış aylarıysa yağışlı geçmektedir. Ovanın kıyı kesimlerinde çalılıklar bulunmaktadır. Ayrıca ova içerisinde birçok kuş türü de yaşam alanı bulmuştur. Bu nedenle ülkemizin önemli ovalarından biri olan Bafra, Samsun'u daha da değerli hale getirmiştir.

Canik Dağları
Samsun denildiğinde akla gelen dağlardan biri de Canik Dağları'dır. Ancak bu dağın bir kısmı Ordu'da bulunmaktadır. Dağın batı uçlarının Samsun'da bulunması, bu dağın Samsun dağları arasında yer almasına neden olmuştur. Canik dağları, ülkemizin önemli sıra dağlarından biridir. Dağın Samsun kısmında yer alan bölümleri, çok fazla yüksek değildir. Canik Dağları'nın sıralı dağlar grubunda yer alması, ulaşıma engel olduğu anlamına gelmesin. Bu dağlar, iç kesimlerle Karadeniz arasındaki bağlantının kurulmasına engel değildir. Canik Dağları'nın yükseklikleri ise yaklaşık 1500 metre olarak bilinir. Canik Dağları ön plana çıksa da Samsun'un en yüksek dağı Akdağ'dır.

Çangal Dağları
Canik Dağları ile ön plana çıkan ikinci dağ ise Çangal Dağları'dır. Çangal Dağları, Samsun'un batı ucunda bulunmaktadır. Ancak dağın büyük bir kısmı ise Sinop'ta yer almaktadır. Bu dağların ortalama yükseklikleri ise 1500 metre olarak kabul edilir. Canik Dağları ve Çangal Dağları, Orta Karadeniz bölümünde dağ sırası meydana gelmesine neden olmuşlardır. Bu nedenle sıra dağlar olarak gruplandırılırlar. Samsun'da birden fazla dağ bulunmasına rağmen, bu bölgenin yüksek olduğu söylenemez. Çünkü Akdağ dışındaki tüm dağlar, çok fazla bir yüksekliğe sahip değillerdir. Samsun özellikle de ovaları ile ön plana çıkan bir şehir olduğundan dolayı dağları pek fazla konuşulmaz. Çünkü dağlar ulaşım ve yerleşimi etkileyecek bir yüksekliğe sahip değillerdir.